• ŞANLIURFA MAŞUK VADİ EVLERİ
 • ESKİŞEHİR OTEL KOMPLEKSİ
 • KONYA BİLİM MERKEZİ
 • PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ
 • TAİ B410 MONTAJ BİNASI
 • TAİ B320 İLERİ TEKNOLOJİ KOMPOZİT İMALAT TESİSİ İNŞAATI 1. VE 2. FAZ
 • MAVİKENT KONUTLARI 1.ve 2.ETAP
 • ŞANLIURFA EYYÜBİYE KONUTLARI
 • PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ
 • HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
 • TAİ B510 MOD HANGARI
 • TEİ B900 YEMEKHANE BİNASI
 • TEİ B800 MOTOR MONTAJ & TAMİR BAKIM BİNASI